NUMAZON Služby

logo-white-03.png

Služby

Reagujeme na potřeby zákazníků při zpracování automatizace stávajících nebo nově vznikajících provozů. Poskytujeme analýzu a projektová řešení s cílem optimalizace pěstebních procesů a úspory nákladů Připravujeme receptury na konkrétní podmínky – vstupní vody u zákazníka a konkrétní plodiny.

Projektové řešení

Pokud uvažujete o komplexním řešení hydroponického pěstování neriskujte ztrátu času tápáním a hledáním. Umíme Vám zpracovat technický projekt, který bude zahrnovat nejen technické vybavení na plánovaný výnos, ale také analýzu prostředí, doporučení a zajištění dodávek výživy a včetně konzultací v průběhu projektu. Na velikosti projektu nezáleží.

Naše firma nabízí  technologický plán a ve spolupráci s partnery následnou realizaci hydroponických, aquaponických a fertigačních systémů. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji s tradicí od roku 2008 jsme schopni dodávat automatizovaná řešení úpravy parametrů pěstebního procesu a výživu rostlin na míru dle konkrétní plodiny a vlastností vstupní zálivkové vody u zákazníka. Nabízíme návrh pro malé pěstební systémy od desítek m2 až po procesní průmyslové aplikace.

Technologický plán obsahuje následující kapitoly:

  • Zahájení prací – komunikace se zákazníkem, návštěva plánovaného prostoru, sběr a kompletace dat
  • Návrh řešení – vč. 3D vizualizace a 2D výkresu
  • Realizační a stavební připravenost
  • Zapojení jednotky NUMAZON Control – vč. školení a postupu při připojení dalších výkonových zařízení
  • Detailní rozbor vody a individuální návrh složení hnojiv
  • Plodinová skladba – pěstební profil, ke všem potávaným plodinám
  • Řešení parametrů pěstebního procesu – vhodné osvětlení pro Vámi zvolené plodiny, správná a dostatečná fertigace, ideální řešení klima v pěstebním prostoru
  • Doporučená fyzikální, chemická a biologická ochrana vč. prevence pro Vámi zvolené plodiny
  • Soupis materiálu a zhotovitelů s návrhem cen
  • Poradenství, teoretické a praktické zaškolení práce se systémem

Kapitoly jsou volitelné, závislé na umístění pěstebního prostředí. 

Příprava receptury na míru

Výstup této služby je možnost objednávat hnojivo přizpůsobené konkrétní zdrojové vodě za běžnou eshopovou cenu bez spodního limitu odběru, nikoliv výrobní postup, specifikace a kvantifikace složek. Termín výroby hnojiv je pak třeba domluvit předem.

Hnojiva JUNGLE indabox jsou vytvořena pro pěstování léčivých rostlin a potravin nezatížených negativními vlivy životního prostředí. Vysoká čistota našich hnojiv z hlediska neměřitelného obsahu těžkých kovů je doložena analýzou Národní referenční laboratoře Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Laboratorně sledovaná kvalita vstupních surovin a výrobního procesu je zárukou kvality a chuti Vašeho produktu.

Výchozí podmínky pro správnou diagnostiku vzorků

Voda

Odběr vzorků musí proběhnout do dobře vypláchnuté láhve o objemu minimálně 0,5l

Potřebné množství vody pro rozbor:

pro rozbor vody pro stanovení správného dávkování hnojiv1 litr
příprava receptury hnojiv na míru5 litrů
rozbor vody pro pěstování v bio kvalitě – v závislosti na počtu zvolených parametrů5 litrů
 
Světelný zdroj

Musí být řádně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození. V ideálním případně i s obalem a jeho technickými parametry.

Pro maximální efekt analýzy by bylo vhodné, aby byl ke vzorku také přiložen popis prostředí, způsob pěstování, druh pěstovaných rostlin …..

V případě zájmu o provedení analýzy některé z možností prosíme o vyplnění formuláře.

Na základě toho Vám bude přiděleno ID, které uvedete na zásilku a pod tímto ID bude rozbor prováděn. Následně Vám bude elektronicky zaslána faktura pro úhradu analýzy a případně dopravy.

Po úhradě faktury je možné vzorky k analýze doručit zvoleným způsobem.

Adresa pro doručení vzorků / techniky:

NUMAZON s.r.o.
Plynárenská 434
561 69 Králíky

Výchozí podmínky pro správnou diagnostiku vzorků

Voda

Odběr vzorků musí proběhnout do dobře vypláchnuté láhve o objemu minimálně 0,5l

Potřebné množství vody pro rozbor:

pro rozbor vody pro stanovení správného dávkování hnojiv 1 litr
příprava receptury hnojiv na míru 5 litrů
rozbor vody pro pěstování v bio kvalitě – v závislosti na počtu zvolených parametrů 5 litrů
 
Světelný zdroj

Musí být řádně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození. V ideálním případně i s obalem a jeho technickými parametry.

Pro maximální efekt analýzy by bylo vhodné, aby byl ke vzorku také přiložen popis prostředí, způsob pěstování, druh pěstovaných rostlin …..

Poptávka